Năm xuất bản:Q3-2014

Kích thước: 16x24

Số trang: 450

NXB: NXB Kinh Tế TPHCM

Tài chính doanh nghiệp

Tác giả:TS Bùi Hữu Phước

Giá bán:

119,000₫

Giá bìa:

119,000₫

Số lượng:

Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế đến đâu thì sự tác động và chi phối của tài chính vươn ra đến đó. Trong hoạt động kinh doanh, mỗi doanh nghiệp phải xử lý hàng loạt các vấn đề tài chính như là: nên đầu tư vào đâu, số lượng bao nhiêu, vấn đề huy động vốn, quản lý, sử dụng vốn, về bảo tồn và phát triển vốn, về vay nợ và trả nợ, về phân phối doanh thu và lợi nhuận…

popup

Số lượng:

Tổng tiền: