Ngày phát hành: Quý IV/2009
Số trang: 287
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB TS. Trần Văn Hòe

Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế

Tác giả:TS.Trần Văn Hòe

Giá bán:

35,000₫

Giá bìa:

35,000₫

Số lượng:

Thương mại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ càng phát triển càng đòi hỏi hệ thống tiền tệ, tín dụng và thanh toán quốc tế phát triển tương ứng. Hoạt động của thị trường tiền tệ và tín dụng cũng như hệ thống thanh toán quốc tế có ảnh hưởng quyết định đến kết quả kinh doanh hàng hó,dịch vụ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: