Ngày phát hành: 24/02/2011

Số trang: 455

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Lao Động

Kế toán quản trị ( Management Accounting )

Tác giả: Phạm Văn Dược

Giá bán:

114,000₫

Giá bìa:

114,000₫

Số lượng:

- Chương 1: Tổng quan kế toán quản trị

- Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

- Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận

- Chương 4: Hệ thống dự toán ngân sách

- Chương 5: Phân tích biến động chi phí và doanh thu

popup

Số lượng:

Tổng tiền: