Số trang: 504

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

 

Kinh tế lượng - Tái bản lần thứ 2

Tác giả:Huỳnh Đạt Hùng

Giá bán:

125,000₫

Giá bìa:

125,000₫

Số lượng:

KINH TẾ LƯỢNG, cơ sở lý luận để phân tích dữ liệu, giúp tìm hiểu bản chất một hiện tượng kinh tế xã hội. Là môn học bắt buộc đối với sinh viên thuộc các ngành kinh tế. Quyển sách này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo sâu hơn về lýý thuyết, có bài tập minh họa cũng như hướng dẫn những thao tác cơ bản trên các phần mềm kinh tế lượng như SPSS, EVIEWS, EXCEL.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: