Ngày phát hành: Năm 2022
Số trang: 274
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tài chính

Tài chính kế toán dành cho nhà quản trị (TB lần 6)

Tác giả:Trần Thị Bích Nga

Giá bán:

280,000₫

Giá bìa:

280,000₫

Số lượng:

Phần 1: Đọc hiểu các báo cáo tài chính. Chương 1: Bảng cân đối Chương 2: Báo cáo lãi lỗ Chương 3: Báo cáo dòng tiền.
Phần 2: Phân tích báo cáo tài chính. Chương 4: Các hệ số tài chính chủ yếu. 
Phần 3: Phân tích ra quyết định. Chương 5: Phân tích chi phí cho quản trị. Chương 6: Ra quyết định đầu tư
popup

Số lượng:

Tổng tiền: