Ngày phát hành: 2020

Số trang: 50

Kích thước: 13x19cm

NXB: NXB chính trị quốc gia sự thật

Luật đầu tư

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

21,000₫

Giá bìa:

21,000₫

Số lượng:

Cuốn sách Luật Đầu Tư giúp độc giả hiểu thêm những quy định của pháp luật về chính sách đầu tư kinh doanh; ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền sở hữu tài sản; bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật; giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh; thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư; mở rộng ưu đãi đầu tư; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: