Ngày phát hành: Năm 2008
Số trang: 35
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Luật hoạt động chữ thập đỏ

Giá bán:

6,000₫

Giá bìa:

6,000₫

Số lượng:

Nhằm giup cơ quan quản lý nahf nước, Mặt trận tổ quốc VN, các tổ chức khác và cá nhân thành viên của Mặt trận, tổ chức khác và cá nhân áp dụng chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chữ thập đỏ, đồng thời giúp bạn đọc tìm hiểu về luật này 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: