Ngày phát hành: Năm 2009
Số trang: 215
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Giao thông vận tải

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều bộ luật hình sự ( có hiệu lực từ 01-01-2010 )

Giá bán:

43,000₫

Giá bìa:

43,000₫

Số lượng:

Các điều khoản cơ bản, hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, các biện pháp tư pháp
popup

Số lượng:

Tổng tiền: