Ngày phát hành: 03/2009
Số trang: 480
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Lý luận nhà nước và pháp luật

Tác giả:GS.TS. Phạm Hồng Thái

Giá bán:

79,000₫

Giá bìa:

79,000₫

Số lượng:

Chương 1: Khái quát chung về nhà nước và pháp luật, Chương 2: Nguồn gốc và các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước, Chương 3: Bản chất, hình thức, chức năng của nhà nước và bộ máy nhà nước, Chương 4: Kiểu nhà nước, Chương 5: Sự ra đời, bản chất, hình thức, chức năng, bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa, Chương 6: Nhà nước, cá nhân và xã hội công dân
popup

Số lượng:

Tổng tiền: